Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Nede i Kjelleren – Aktivt Håp i Krisetider

Mar 26 @ 2:00 pm - 5:00 pm CET

Velkommen til et par timer med den viktigste stemmen i ditt liv, din egen.
Gjennom opplevelsesbaserte øvelser, bevegelse, og samtale vil der være rom for å utforske vår dypere relasjon med verdenen og tiden vi lever i sammen med andre.
Utfordringene vi står overfor kan være vanskelig, selv å tenke på. Klimaendringer, uttømming av olje, økonomisk omveltning, krig i Ukraina og masseutryddelser skaper sammen en planetarisk nødssituasjon med overveldende proporsjoner. Aktivt Håp viser oss hvordan vi skal styrke vår kapasitet til å møte denne krisen, slik at vi kan reagere med uventet motstandskraft og kreativ kraft. Denne prosessen utstyrer oss med verktøy for å møte det rotet vi er i og spille vår rolle i å legge tilrette for en livsbekreftende fremtid.
Timene tilrettelegges av Martin Reinholtz. Med dybdegående erfaring som fasilitator har han også har vært engasjert som fulltids-miljøaktivist i 10 år. Han har aksjonert direkte mot oljeplattformer i Barentshavet, utdaterte atomkraftverk i Norden, og med massemobiliseringer med Ende Gelaende for å stanse kul. I tillegg bærer han en bakgrunn i organisasjons ledelse, etikk og innovasjon, med 15 års arbeidserfaring. Han har bistått utallige aktivister og forandrings initiativer innenfor arbeid med økosorg, kultur bygging og innovsjon over hele verden. Som en “Aktivt Håp”/ “The Work That Reconnects” fasilitator jobber Martin ofte ute i den “mer-enn-menneskelige” verden inspirert av arbeidet til Arne Næss og Joanna Macy.
Påmelding (begrensede plasser: 12 deltakere):
send mail til “[email protected]” med navn på deltakere eller bruk billet lenken.
Arrangementet er gratis, der vil bli mulighet til å gi donasjoner (eksempel 150kr) etter arrangementet.
———————————-
English:
Welcome to a few hours with the most important voice in your life; your own.
With experiental exercises, movement and conversation, there will be room to explore our deeper relationship with the world and the time we live in with others.
The challenges we face can be difficult, even to think about. Climate change, oil depletion, economic upheaval, war in Ukraine and mass extinctions together create a planetary emergency with overwhelming proportions. Active Hope shows us how to strengthen our capacity to face this crisis, so that we can respond with unexpected resilience and creative power. This process equips us with tools to meet the mess we are in and play our part in facilitating a life-affirming future.
The event is facilitated by Martin Reinholtz. Who for 10 years has been engaged as a full-time environmental activist. He has acted directly against oil platforms in the Barents Sea, outdated nuclear power plants in the Nordic region, and with mass mobilizations with Ende Gelaende to stop coal. In addition, he has a background in organizational leadership, ethics and innovation, with 15 years of work experience. He has assisted countless activists and change initiatives in work with ecological grief, culture building and innovation around the world. As an “Active Hope” / “The Work That Reconnects” facilitator, Martin often works in and with the “more-than-human” world inspired by the work of Arne Næss and Joanna Macy.
Registration (limited places: 12 participants):
Or send an email to “[email protected]” with the names of participants or use the ticket link.
The event is free,there will be an opportunity to make donations (example NOK 150) after the event.

Details

Date:
Mar 26
Time:
2:00 pm - 5:00 pm CET
Event Category:
Website:
https://www.eventbrite.com/e/nede-i-kjelleren-aktivt-hap-i-krisetider-tickets-295783294797

Other

Event Type
In Person
Are scholarships available for this event?
Yes
Event Contact Information
[email protected]

Venue

Deichman Bjørvika, Oslo
Anne-Cath, Vestlys plass 1
Oslo, Oslo 0150 Norway
+ Google Map